Phòng ngủ


Nhấn để xem thêm thông tin

Standard Garden View

 

 

Standard Garden View

 

 • No. Rooms: 6
 • Max Adults: 2
 • Max Children: 1
 • Extra Beds: 1
 • View:: Garden
 • Availability: available

Nhấn để xem thêm thông tin

Superior Bungalows

 

 

Superior Bungalows Garden View

 

 • No. Rooms: 8
 • Max Adults: 2
 • Max Children: 1
 • Extra Beds: 1
 • View:: Garden
 • Availability: available

Nhấn để xem thêm thông tin

Garden View

 

 

Garden View

 

 • No. Rooms: 11
 • Max Adults: 2
 • Max Children: 1
 • Extra Beds: 1
 • View:: Next to beach
 • Availability: available

Nhấn để xem thêm thông tin

Deluxe Garden View

 

 

Deluxe Garden View

 

 • No. Rooms: 14
 • Max Adults: 2
 • Max Children: 1
 • Extra Beds: 1
 • View:: Next to beach or Garden
 • Availability: available

Nhấn để xem thêm thông tin

Deluxe Swimming Pool

 

 

Deluxe Swimming Pool

 

 • No. Rooms: 3
 • Max Adults: 4
 • Max Children: 2
 • Extra Beds: 1
 • View:: Garden
 • Availability: available

Nhấn để xem thêm thông tin

Superior Sea View

 

 

Superior Sea View

 

 • No. Rooms: 2
 • Max Adults: 4
 • Max Children: 2
 • Extra Beds: 2
 • View:: Ocean
 • Availability: available

Nhấn để xem thêm thông tin

Deluxe Sea View

 

 

Deluxe Sea View

 

 • No. Rooms: 8
 • Max Adults: 2
 • Max Children: 1
 • Extra Beds: 1
 • View:: Garden
 • Availability: available

Nhấn để xem thêm thông tin

Luxery Sea View

 

 

Luxery Sea View

 

 • No. Rooms: 2
 • Max Adults: 2
 • Max Children: 1
 • Extra Beds: 1
 • View:: Garden
 • Availability: available

Nhấn để xem thêm thông tin

VIP Bungalows

 

 

VIP Bungalows

 

 • No. Rooms: 03
 • Max Adults: 2
 • Max Children: 1
 • Extra Beds: 1
 • View:: Next to beach
 • Availability: available